Press "Enter" to skip to content

Zgłoszenie pracowników do ZUS – co trzeba o tym wiedzieć?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ZUS. Choć jest to czynność wykonywana regularnie, to jednak nadal okazuje się ona problematyczna. Co warto na ten temat wiedzieć? Kogo należy zgłosić do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a kogo do chorobowych i zdrowotnych? W jaki sposób to zrobić? Podpowiadamy.

Kogo należy zgłosić do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych ?

Istnieje cała lista osób, które pracodawca musi zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń. Jest to jednak zależne od wielu okoliczności. Pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, do którego z ubezpieczeń należy zgłosić danego pracownika. Część osób będzie zgłoszona do ubezpieczeń emerytalnych, część do rentowych, a inne do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Kogo dotyczy obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych? Przede wszystkim samych przedsiębiorców w ściśle określonych sytuacjach. Ponadto zgłosić należy: pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorców oraz osoby współpracujące. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod linkiem:

https://pragmago.pl/porada/kiedy-i-jak-zglosic-pracownika-do-zus/

Kogo należy zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego?

Ubezpieczeniem chorobowym muszą zostać objęci pracownicy pozostający z przedsiębiorcą w stosunku pracy. Inne przypadki zależą już od decyzji samego pracodawcy. Może on zgłosić samego siebie, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby współpracujące lub pracowników kontraktowych. Należy jednak wiedzieć, że nie ma obowiązku tego robić.

Ostatnim rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca ma do niego obowiązek zgłosić te same osoby, które w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Będzie więc to: on sam, osoby wykonujące pracę nakładczą, pracownicy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące oraz członkowie rodziny współpracujących przy prowadzeniu działalności.

Jak zgłosić pracownika do ZUS?

Każdy rodzaj ubezpieczenia będzie wymagał wypełnienia osobnego formularza. W przypadku zgłoszenia pracownika do pełnego ubezpieczenia konieczny będzie formularz ZUS ZUA. W sytuacji objęcia pracownika samym ubezpieczeniem zdrowotnym wymagany będzie sam druk ZUS ZZA. Gdy osoba przebywa na urlopie wychowawczym lub pobiera zasiłek macierzyński, można ją uwzględnić w raporcie ZUS RCA.

Zgłoszenie pracowników może odbyć się również za pośrednictwem strony internetowej ZUS. Można to zrobić na dwa sposoby: za pomocą portalu CEIDG oraz w programie Płatnik lub aplikacji ePłatnik w ZUS PUE.

Be First to Comment

Dodaj komentarz