Press "Enter" to skip to content

Uczą się uczyć po europejsku

Na Malcie szkolili swoje umiejętności językowe i metodyczne nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji ”Fabryczna 10”. To kolejny etap projektu „Mobilna kadra, mobilni uczniowie”.

W tym edukacyjnym projekcie, realizowanym w szkole w ramach unijnego programu POWER, bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Pedagodzy korzystają z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych.

– Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych – mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

Pierwsze szkolenie po przerwie

Czerwcowy wyjazd na Maltę to pierwsza mobilność nauczycieli po przerwie spowodowanej pandemią. Pięcioro nauczycieli – matematyki, biologii, chemii, fizyki i informatyki wzięło udział w szkoleniu CLIL( Content and Language Integrated Learning) w szkole Alpha School of English. Metoda CLIL to forma zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

– Szkolenie obejmowało metody pracy w języku angielskim na przedmiotach przyrodniczych – opowiada Zofia Kurkowska, nauczycielka biologii. – Nauczyliśmy się, jak stosować język angielski w nauczaniu tak, aby nie przeciążać uczniów, a wzbogacić ich słownictwo o pojęcia specjalistyczne. Najważniejsze jest zastosowanie języka w praktyce, czyli rozwiązywanie problemów i komunikacja z innymi. Szkolenie było świetne i dało nam możliwość szlifowania własnych umiejętności językowych, czego zawsze brakuje w kraju ojczystym. A po dniu pracy umysłowej mogliśmy wypocząć w cudownych okolicznościach przyrody.

Nauka w sposób naturalny

Podczas zajęć polscy nauczyciele poznawali zastosowanie metody CLIL w innych szkołach europejskich i możliwości jej wykorzystania w swojej placówce, podczas nauki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

– Istnieje ogromna potrzeba realizowania w polskich szkołach nauczania tą metodą – podkreśla Agata Baczewska. – Dzięki temu dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego nie tylko na zajęciach językowych i konwersacjach, ale uczą się go też w sposób naturalny, poznając pojęcia, zwroty i hasła z poszczególnych przedmiotów. Publikacje naukowe, oglądanie filmów po angielsku, poznawanie specjalistycznego słownictwa poszerzają umiejętności językowe, jednocześnie pogłębiając wiedzę z danego przedmiotu. Do tego jednak potrzebni są odpowiednio przygotowani nauczyciele tych przedmiotów, którzy będą w stanie nauczać metodą CLIL.

Kolejny etap projektu to Job shadowing – czyli wyjazd do szkoły w Hiszpanii która stosuje metodę CLIL w swoim nauczaniu. Nauczyciele i dyrekcja szkoły będą podglądać w Hiszpanii tamtejsze rozwiązania praktyczne.

Unijny projekt międzynarodowej mobilności pracowników oświaty, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój. W Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku projekt realizowany jest  pod nazwa  „Mobilna kadra, mobilni uczniowie – kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji, ze środków programu operacyjnego POWER.

 

Be First to Comment

Dodaj komentarz