Press "Enter" to skip to content

Team building – zespołowy sposób na sukces

Team Building jak sama nazwa wskazuje to dosłownie budowanie zespołu. Poza samą funkcją tworzenia drużyny narzędzie to w znacznym stopniu wpływa na więzi między pracownikami, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanej przez poszczególnych członków pracy, a to wszystko w atmosferze zabawy. Team building jest nowoczesnym narzędziem polegającym na stosowaniu szczególnie opracowanych i dobranych gier, zabaw i ćwiczeń lub szkoleń. Co istotne osoby wspierające przedsiębiorców w tym zakresie nie tylko są w stanie wydobyć z zespołu jego najlepsze cechy, ale także potrafią rozwiązać wiele problemów, małych nieporozumień, czy większych konfliktów.

Choć team building brzmi, a zazwyczaj również wygląda jak zabawa, jest to wyjątkowo przemyślany proces, dzięki któremu możliwe jest zbudowanie prawidłowo działającego zespołu, który jest świadomy stawianych celów, wykorzystujący możliwie jak najlepiej predyspozycje i umiejętności poszczególnych członków. Elastyczność stosowanych metod pozwala nie tylko tworzenie niezwykłych grup od podstaw, ale także poprawę efektywności i jakości pracy w istniejących strukturach. Gry i zabawy korzystnie wpływają także na zespoły, u których widać objawy wypalenia. Zatem wśród podstawowych funkcji można wymienić szereg korzystnych działań, od budowania zespołu od podstaw, poprzez jego integrację, funkcję poznawczą i zwiększenie zaufania pomiędzy członkami. Dodatkowo proces znacznie poprawia komunikację pomiędzy pracownikami, bezpośrednio wpływa także na podnoszenie kompetencji poszczególnych osób.

Team building, aby został prawidłowo przeprowadzony musi być poprzedzony dokładnym zweryfikowaniem możliwości poszczególnych członków, określeniem problemów a także celu, który ma być osiągnięty. Inny rodzaj rozgrywek powinien być zaproponowany dla nowo budowanych zespołów, tak aby z każdego pracownika wydobyć jego najlepsze cechy, inne zabawy zostaną przygotowane dla długo pracujących zgranych zespołów mających pierwsze objawy wypalenia, a jeszcze inne dla grup, w którym górują konflikty i niesnaski. Niejako skutkiem ubocznym większości aktywności jest wyłonienie lidera. Często okazuje się, że osoby zatrudnione na stosunkowo niskich szczeblach przejmują podczas imprezy funkcję lidera, dzięki czemu ku zaskoczeniu zarządzających możliwe jest określenie ścieżki rozwoju danego pracownika. Ta sama kwestia dotyczy zabaw ukazujących inne predyspozycje. Może się okazać, że pracownik osadzony na pierwszej linii obsługi klienta jest doskonałym planistą, a niezbyt dobrze radzi sobie ze stresem, a strateg nie do końca prawidłowo przewiduje skutki działań, a rewelacyjnie odnajduje się w zażegnywaniu konfliktów.

Oprócz niezwykle korzystnego wpływu team building na poszczególnych członków zespołu, zauważa się także zmianę postrzegania pracodawcy. Wspólne gry, zabawy i turnieje ośmielają pracowników, którzy z większą łatwością rozmawiają o istniejących problemach i nieprawidłowościach. Dodatkowo zacieśnienie więzi między pracownikami a kadrą zarządzającą zwiększają zaufanie i lojalność pracownika. Nie bez znaczenia jest także to, że bliższe poznanie innych członków firmy pozwala na większą wyrozumiałość i cierpliwość w przypadku drobnych nieporozumień. Zdarza się także, że dopiero team building pozwala pracownikom poznać role innych działów, a także procesy zachodzące poza obszarem ich obowiązków.

Od pewnego czasu struktury wielu firm się znacznie zmieniają. Często pracownicy rozsiani są na terenie kraju, a czasem nawet kilku państw. Jeśli nie ma możliwości realizacji funkcji team building osobiście możliwe jest wykorzystanie narzędzi online. W zależności od typu gry, czy zabawy prowokuje się konkretne zachowania podnoszące możliwości i umiejętności pracowników. Na przykład jedna z gier sprawia, że pracownicy są zmuszeni maksymalizować zyski pod presją czasu, tworzyć w zespole wspólną strategię, a także realizować zadania w warunkach niepewności. Inna gra weryfikuje umiejętności zarządzania informacjami i zadaniami w obrębie zespołu, wymusza skuteczną komunikację i maksymalnie efektywną współpracę. Oczywiście istnieją także rozwiązania typowo ukierunkowane na poznanie się i integrację.

Tylko od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa zależy jakiego rodzaju team building może zostać i powinien być zastosowany, aby przyniósł jak najlepsze rezultaty.

Be First to Comment

Dodaj komentarz