Press "Enter" to skip to content

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Posiada go każdy z rodziców wobec dziecka, a polega on na współfinansowaniu potrzeb i zapewnieniu odpowiednich środków utrzymania. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, czym są alimenty oraz od czego zależy ich wysokość.

Czym są alimenty na dziecko i w jaki sposób zostają ustalone

Alimenty na dziecko, czyli renta alimentacyjna jest obowiązkiem prawnym, który nie ma limitu wieku i istnieje dopóty, dopóki dziecko nie będzie się w stanie samodzielnie utrzymać. Świadczenie to w pierwszej kolejności dotyczy rodziców (najczęściej), a w dalszej innych krewnych.

Alimenty na dziecko realizowane są najczęściej w formie pieniężnej i polegają na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania. Dają możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb dziecka w zakresie mieszkania, wyżywienia, ubrania, leczenia, realizacji potrzeb edukacyjnych i kulturalnych, ale także rozwijania zdolności dziecka oraz zapewnienia mu rozrywki czy wypoczynku.

Ustalając wysokość alimentów, dąży się do zapewnienia odpowiednich warunków do utrzymania i wychowania dziecka, jednakże żaden z rodziców nie ma obowiązku zaspokajania wszelkich, nawet tych najbardziej luksusowych potrzeb, pomimo iż ma ku temu środki.

Na wysokość alimentów nie mają wpływu:

 • świadczenia wychowawcze
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z pomocy społecznej oraz funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

Alimenty na dziecko – od czego zależy ich wysokość?

Nie istnieje pojęcie minimalnych czy też maksymalnych alimentów na dziecko. Żądana kwota może być właściwie dowolna, jednak nie mamy pewności czy sąd się do niej przychyli. Podczas rozprawy będą bowiem brane pod uwagę dwa główne czynniki, które mają bezpośredni wpływ na wysokość alimentów na dziecko. Do owych elementów należą usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która będzie je łożyła. Na kwotę alimentów wpływ ma także sam stosunek rodzinno-prawny, który łączy zobowiązanego z uprawnionym. Relatywnie najwyższe świadczenie przysługuje niesamodzielnemu dziecku od rodzica.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

W przypadku usprawiedliwionych potrzeby uprawnionego, brane są pod uwagę wszystkie niezbędności, które mają za zadanie zapewnić mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, będący jednocześnie współmierny do jego wieku oraz uzdolnień. Wydatki na dziecko to na przykład:

 • wyżywienie
 • odzież
 • kosmetyki i środki czystości
 • wydatki związane ze szkołą – podręczniki, przybory, pomoce szkolne, składki oraz wszelkie wyjścia i wyjazdy klasowe
 • zajęcia dodatkowe – artystyczne, językowe, sportowe, a także korepetycje
 • opłaty mieszkaniowe
 • koszty dojazdów do szkoły i na zajęcie dodatkowe
 • koszty leczenia
 • wyjazdy na wakacje, ferie oraz rozrywka

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Pod pojęciem możliwości zarobkowych i majątkowe zobowiązanego rozumiemy zarobki i dochody, jakie mógłby uzyskać, w pełni wykorzystując własne siły fizyczne czy też zdolności umysłowe. Alimenty na dziecko i ich wysokość nie zależą od rzeczywistych zarobków oraz dochodów. Istotne są w tym przypadku takie elementy jak: zeszłoroczny PIT, umowa o pracę, ale także posiadane wykształcenie, wykonywany zawód czy konkretne umiejętności.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, jednakże rodzicowi niemieszkającemu z dzieckiem na co dzień przypada wyższa kwota, ponieważ oprócz samych dochodów w tym przypadku brana jest pod uwagę także całość opieki, która realizowana jest w codziennych obowiązkach wobec dziecka.

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska.

Be First to Comment

Dodaj komentarz